Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6

Đề bài

Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

Hình 12.1. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Câu 1. Điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 150 m.

B. 350 m.

C. 0 m.

D. 200 m.

Câu 2. Điểm B nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 350 m.

B. 100 m.

C. 250 m.

D. 300 m.

Câu 3. Điểm C nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 50 m.

B. 100 m.

C. 150 m.

D. 50 m.

Câu 4. Điểm D nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 350 m.

B. 250 m.

C. 150 m.

D. 50 m.

Câu 5. Giả sử cần phải cắm cờ tại điểm cao nhất của khu vực địa hình trên và trở về vị trí xuất phát, em sẽ chọn điểm xuất phát từ 1, 2 hay 3? Vì sao?

Câu 6. G- H là lát cắt địa hình của khu vực trên, hãy cho biết:

- Lát cắt G - H được cắt theo hướng nào.

- Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét. Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 12.1.

Lời giải chi tiết

Câu 1. D.

Câu 2. C.

Câu 3. C.

Câu 4. A.

Câu 5. Nếu phải cắm cờ tại điểm cao nhất của khu vực địa hình trên và trở về vị trí xuất phát, em sẽ chọn điểm xuất phát từ 1. Vì điểm xuất phát từ 1 đến điểm cắm cờ, các đường đồng mức cách xa nhau, địa hình thoải hơn, đi lại sẽ an toàn hơn so với điểm xuất phát từ 2 hoặc 3.

Câu 6. 

- Lát cắt G - H được cắt theo hướng đông bắc - tây nam.

- Điểm cao nhất của lát cắt là 300 m. Điểm thấp nhất của lát cắt là 50 m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí