Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị (tiết 1) trang 38 Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Lớp học bơi có 9 bạn, Hôm nay có thêm 5 bạn tham gia. Hỏi hôm nay lớp học bơi có tất cả bao nhiêu bạn. Trên sân có 6 con gà, lúc sau có thêm 5 con gà chạy đến. Hỏi lúc này trên sân có tất cả bao nhiêu con gà? Đàn lợn nhà Núi có 8 con. Mẹ Núi mua thêm 4 con lợn về nuôi cùng. Hỏi lúc này đàn lợn nhà Núi có bao nhiêu con?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lớp học bơi có 9 bạn. Hôm nay có thêm 5 bạn tham gia. Hỏi hôm nay lớp học bơi có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Số bạn của lớp học bơi ngày hôm nay = Số bạn trong lớp ban đầu + Số bạn đến thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lớp học bơi: 9 bạn

Hôm nay đến thêm: 5 bạn

Tất cả: .... bạn ?

Bài giải

Hôm nay lớp học bơi có tất cả số bạn là

9 + 5 = 14 (bạn)

                 Đáp số: 14 bạn

Bài 2

Trên sân có 6 con gà, lúc sau có thêm 5 con gà chạy đến. Hỏi lúc này trên sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Phương pháp giải:

Số con gà trên sân lúc này = Số con gà ban đầu + Số con gà chạy đến.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trên sân: 6 con gà

Lúc sau: thêm 5 con gà

Tất cả: .... con gà ?

Bài giải

Số con gà trên sân lúc này là

6 + 5 = 11 (con gà)

           Đáp số: 11 con

Bài 3

Đàn lợn nhà Núi có 8 con. Mẹ Núi mua thêm 4 con lợn về nuôi cùng. Hỏi lúc này đàn lợn nhà Núi có bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

Số con lợn nhà Núi lúc này = Số con lợn ban đầu + Số con lợn mua thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đàn lợn: 8 con

Mua thêm: 4 con

Tất cả: .... con ?

 

 

Lúc này đàn lợn nhà Núi có số con là

8 + 4 = 12 (con)

                                                                           Đáp số: 12 con

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay