Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 18: Luyện tập chung trang 67 - Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a) 20 kg + 50 kg = ...... kg 31 kg + 22 kg = ..... kg 70 kg – 20 kg = ..... kg 53 kg – 22 kg = ..... kg b) 40 l + 30 l = ..... l 23 l + 14 l = ...... l 70 l – 30 l = ...... l 37 l – 23 l = ...... l Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tại cửa hàng bán xăng, một người đi ô tô vào mua 30 l xăng, một người đi xe máy vào mua 3 l xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 20 kg + 50 kg = ...... kg                            31 kg + 22 kg = ..... kg

   70 kg – 20 kg = ..... kg                               53 kg – 22 kg = ..... kg

b) 40 l + 30 l = ..... l                                      23 l + 14 l = ...... l

    70 l – 30 l = ......                                     37 l – 23 l = ...... l

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 20 kg + 50 kg = 70 kg                             31 kg + 22 kg = 53 kg

   70 kg – 20 kg = 50 kg                               53 kg – 22 kg = 31 kg

b) 40 l + 30 l = 70 l                                      23 l + 14 l = 37 l

    70 l – 30 l = 40 l                                       37 l – 23 l = 14 l

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

a) Một con thỏ nặng bằng ..... con gà.

b) Một con chó nặng bằng ..... con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng ...... con gà.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ ta thấy:

- Đĩa cân bên trái gồm 1 con thỏ và 1 con gà thăng bằng với đĩa cân bên phải gồm 3 con gà. Nên 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà.

- Đĩa cân bên trái gồm 1 con chó và 1 con thỏ thăng bằng với đĩa cân bên phải gồm 3 con thỏ. Nên 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ.

Lời giải chi tiết:

a) Một con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Một con chó nặng bằng 2 con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng 4 con gà.

Bài 3

Tại cửa hàng bán xăng, một người đi ô tô vào mua 30 l xăng, một người đi xe máy vào mua 3 l xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

Số lít xăng cả hai người mua = Số lít xăng người đi ô tô mua + Số lít xăng người đi xe máy mua.

Lời giải chi tiết:

Số lít xăng cả hai người mua là

30 + 3 = 33 (lít)

Đáp số: 33 lít

Bài 4

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Có năm túi gạo sau:

a) Muốn lấy hai túi để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

A. Túi N và túi P                   B. Túi Q và túi S                   C. Túi N và túi S

b) Muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào ?

A. Túi N, túi P và túi Q.

B. Túi N, túi P và túi S.

C. Túi P, túi Q và túi S.

Phương pháp giải:

a) Ta có 4 kg + 7 kg = 11 kg. Vậy muốn lấy hai túi để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi N và S.

b) Ta có 4 kg + 6 kg + 7 kg = 17 kg. Vậy muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi N, P và S.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.