Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 41: Phép chia (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Nối (theo mẫu). Số? Từ hai thẻ số 2, 6, 3 em lập được hai phép chia là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Nối mỗi câu với phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào phép nhân đã để viết các phép chia thích hợp theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Từ hai thẻ số 2, 6, 3 em lập được hai phép chia là:

Phương pháp giải:

Viết phép chia thích hợp từ 3 thẻ số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: