Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 2) trang 52 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Sóc nâu nhặt được 12 hạt dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ. Hỏi sóc xám nhặt được bao nhiêu hạt dẻ? Giải bài toán theo tóm tắt sau: Hàng trên: 11 ô tô Hàng dưới ít hơn hàng trên: 3 ô tô Hàng dưới: :.... ô tô? Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Sóc nâu nhặt được 12 hạt dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ. Hỏi sóc xám nhặt được bao nhiêu hạt dẻ?

Phương pháp giải:

Số hạt dẻ sóc xám nhặt được = Số hạt dẻ sóc nâu nhặt  - 3 hạt dẻ.

Lời giải chi tiết:

Số hạt dẻ sóc xám nhặt được là

12 – 3 = 9 (hạt dẻ)

                  Đáp số: 9 hạt dẻ

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hàng trên: 11 ô tô

Hàng dưới ít hơn hàng trên: 3 ô tô

Hàng dưới: :.... ô tô?

Phương pháp giải:

Số ô tô ở hàng dưới = Số ô tô ở hàng trên – 3 ô tô.

Lời giải chi tiết:

Số ô tô ở hàng dưới là

11 – 3 = 8 (ô tô)

                 Đáp số: 8 ô tô

Bài 3

Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà?

Phương pháp giải:

Số con gà trên sân = Số con vịt – 5 con.

Lời giải chi tiết:

Số con gà trên sân là

19 – 5 = 14 (con)

                  Đáp số: 14 con


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay