Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 2) - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Số? Nối (theo mẫu). Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào? Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối (theo mẫu).

Mỗi chìa khóa mở được ổ khóa nào?

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm rồi nối chìa khóa với ổ khóa có kết quả phép tính giống nhau.

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện tính:

12 : 2 = 6                                2 x 4 = 8                            10 : 2 = 5

2 x 5 = 10                               20 : 5 = 4                           40 : 5 = 8

2 x 3 = 6                                 20 : 2 = 10                         2 x 2 = 4

5 x 1 = 5

Ta nối như sau:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mỗi chuyến hàng chở vào miền Trung giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt có 5 ô tô chở hàng. Hỏi 3 chuyến hàng như vậy có bao nhiêu ô tô chở hàng?

Phương pháp giải:

Để tính 3 chuyến hàng có bao nhiêu ô tô ta lấy số ô tô cần cho mỗi chuyến hàng nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

3 chuyến hàng như vậy có số ô tô chở hàng là

5 x 3 = 15 (ô tô)

Đáp số: 15 ô tô

Bài 5

Có 5 thanh tre dài bằng nhau. Rô-bốt đan được một ngôi sao 5 cánh. Hỏi phải dùng bao nhiêu thanh tre như vậy để đan được 4 ngôi sao 5 cánh?

Phương pháp giải:

Số thanh tre để đan được 4 ngôi sao 5 cánh = Số ngôi sao x Số cánh của mỗi ngôi sao.

Lời giải chi tiết:

Số thanh tre để đan được 4 ngôi sao 5 cánh là

4 x 5 = 20 (thanh tre)

Đáp số: 20 thanh tre

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay