Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 1) trang 29 vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Tính 8 + 5 b) Tính 9 + 3 a) Tính 8 + 4 b) Tính Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

a) Tách 5 = 2 + 3

8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

8 + 5 = 13

b) Đếm tiếp các số rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Phương pháp giải:

Tách: 4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

8 + 4 = 12

Làm tương tự ta cũng tính được kết quả của những phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm.

a) 8 + 5 = .....             b) 8 + 4 = ....              c) 9 + 3 = ....              d) 9 + 4 = ....

    5 + 8 = ....                   4 + 8 = ....               c) 3 + 9 = ....                4 + 9 = ....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính bằng cách tách số tương tự như ở bài 1, bài 2 rồi viết kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 5 = 13              b) 8 + 4 = 12             c) 9 + 3 = 12              d) 9 + 4 = 13

    5 + 8 = 13                  4 + 8 = 12              c) 3 + 9 = 12                4 + 9 = 13

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay