Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1) trang 22, 23 Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính nhẩm. a) 40 + 60 = .... 30 + 70 = .... 90 + 10 = .... b) 100 – 40 = .... 100 – 70 = .... 100 – 80 = ... Đặt tính rồi tính. 52 + 6 24 + 73 88 – 43 Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu). Đầu năm học, lớp 2A có 31 học sinh. Đến đầu học kì 2, lớp 2A có 4 học sinh chuyển đến. Hỏi khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

a) 40 + 60 = ....                                  30 + 70 = ....                          90 + 10 = ....

b) 100 – 40 = ....                               100 – 70 = ....                        100 – 80 = ...

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 40 + 60 = 100                               30 + 70 = 100                       90 + 10 = 100

b) 100 – 40 = 60                               100 – 70 = 30                        100 – 80 = 20

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

52 + 6                                                 24 + 73                                   88 – 43

..........                                                  ............                                    ............

..........                                                  ............                                    ............

..........                                                  ............                                    ............

Phương pháp giải:

Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Cộng: Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

                                              

Bài 3

a) Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

b) Số ?

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm phép tính trên mỗi đám mây rồi nối các đám mây có cùng kết quả với nhau.

b) Tính nhẩm kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 

Bài 4

Đầu năm học, lớp 2A có 31 học sinh. Đến đầu học kì 2, lớp 2A có 4 học sinh chuyển đến. Hỏi khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh.

Phương pháp giải:

Để tính lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh ta lấy số học sinh ban đầu + số học sinh chuyển đến.

Lời giải chi tiết:

Lớp 2A có tất cả số học sinh là

31 + 4 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

Bài 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm phép tính cộng hoặc trừ hai số rồi so sánh với kết quả ở vế còn lại. Điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay