Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 28: Luyện tập chung trang 104 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đ, S? Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm. Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đ, S?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm.

a) Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng.              b) Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

Trong hình có các đoạn thẳng:.............                  Trong hình có các đoạn thẳng............

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

          Trong hình có các đoạn thẳng: MN, NP         Trong hình có các đoạn thẳng MN, NP, MP

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình trên có ........ hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy đếm số hình tứ giác rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Trong hình trên có 4 hình tứ giác.

Bài 4

Nối các điểm để được:

Phương pháp giải:

Em hãy nối các điểm thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Tương tự, em hãy tìm các cách nối khác để được một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng và một hình tam giác.

Bài 5

Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò?

Phương pháp giải:

Quãng đường ốc sên đã bò = quãng đường từ nhà đến siêu thị + quãng đường từ siêu thị đến bờ ao.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường ốc sên đã bò là

27 + 13 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.