Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 1: Ôn tập các số đến 100 (tiết 1) trang 5, 6 vở bài tập môn Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết (theo mẫu).Viết số thích hợp vào con cá mà mèo câu được (theo mẫu). Viết vào ô trống (theo mẫu). a) Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60. b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất, màu xanh vào toa ghi số bé nhất. c) Viết tiếp vào chỗ chấm: Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là …………………………………………………………………….

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Đếm số quả cà chua trong hình vẽ rồi điền các số chuc, đơn vị, viết số và đọc số theo mẫu.


Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào con cá mà mèo câu được (theo mẫu).

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ, đọc số và viết số thích hợp trên mỗi con cá.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu ở dòng 1 rồi viết số, đọc số và điền vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a) Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60.

b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất, màu xanh vào toa ghi số bé nhất.

c) Viết tiếp vào chỗ chấm: Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là …………………………………………………………………….


Phương pháp giải:

Tô màu các số theo yêu cầu của đề bài và viết tiếp vào chỗ trống.


Lời giải chi tiết:

a) 

b) Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là: 59, 56, 51, 53.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay