Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 1000 (tiết 1) trang 120 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tính nhẩm. Nối mỗi bông hoa với lọ hoa tương ứng (theo mẫu). b) Viết tên các lọ hoa theo thứ tự kết quả phép tính ở mỗi lọ hoa từ bé đến lớn: A, .................... c) Tô màu đỏ vào lọ hoa nối với nhiều bông hoa nhất, màu xanh vào lọ hoa nối với ít bông hoa nhất. Lớp 2B có 12 bạn tham gia học võ, số bạn tham gia học đàn ít hơn số bạn tham gia học võ là 4 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn tham gia học đàn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 

Tính nhẩm.

a) 6 + 7 = ......              b) 8 + 6 = .....              c) 9 + 3 = .....

    7 + 6 = ......                  6 + 8 = .....                  3 + 9 = ......

    13 – 7 = .....                 14 – 8 = .....                12 – 3 = ......

    13 – 6 = ......                14 – 6 = ......               12 – 9 = .......

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền só thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) 6 + 7 = 13                b) 8 + 6 = 14               c) 9 + 3 = 12

    7 + 6 = 13                    6 + 8 = 14                  3 + 9 = 12

    13 – 7 = 6                    14 – 8 = 6                   12 – 3 = 9

    13 – 6 = 7                    14 – 6 = 8                   12 – 9 = 3

Bài 2

a) Nối mỗi bông hoa với lọ hoa tương ứng (theo mẫu).

b) Viết tên các lọ hoa theo thứ tự kết quả phép tính ở mỗi lọ hoa từ bé đến lớn: A, ....................

c) Tô màu đỏ vào lọ hoa nối với nhiều bông hoa nhất, màu xanh vào lọ hoa nối với ít bông hoa nhất.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi lọ hoa rồi nối và điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

b) Ta có 7 + 4 = 11                  9 + 6 = 15

              8 + 6 = 13                  6 + 6 = 12

Ta có 11 < 12 < 13 < 15

Tên các lọ hoa theo thứ tự kết quả phép tính ở mỗi lọ hoa từ bé đến lớn: A, D, C, B.

c) Lọ A nối với 2 bông hoa, lọ B nối với 3 bông hoa, lọ C nối với 4 bông hoa, lọ D nối với 3 bông hoa. Vậy ta tô màu đỏ vào lọ C, màu xanh vào lọ A.

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Lớp 2B có 12 bạn tham gia học võ, số bạn tham gia học đàn ít hơn số bạn tham gia học võ là 4 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn tham gia học đàn?

Phương pháp giải:

Số bạn tham gia học đàn của lớp 2B = Số bạn tham gia học võ – 4 bạn.

Lời giải chi tiết:

Số bạn tham gia học đàn của lớp 2B là

12 – 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 8 bạn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.