Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 40: Bảng nhân 5 (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Số? Nối (theo mẫu). Mỗi đèn ông sao có 5 cánh. Hỏi 4 đèn ông sao như vậy có bao nhiêu cánh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 5.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Nối mỗi cái đĩa với chiếc cốc ghi kết quả phéo nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Số cánh của 4 đèn ông sao = Số cánh của mỗi đèn ông sao x 4

Lời giải chi tiết:

Số cánh của 4 đèn ông sao là:

5 x 4 = 20 (cánh)

Đáp số: 20 cánh

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: