Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 37: Phép nhân (tiết 2) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) Viết phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau (theo mẫu). Nối (theo mẫu) Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu)

b) Viết phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết các phép cộng, phép nhân thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Bài 2

Nối (theo mẫu)

Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật.

Phương pháp giải:

Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật rồi nối với phép nhân có kết quả bằng với số chân đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Vậy 3 x 4 = 12

a) 5 x 3 = ................................................. = ......... Vậy 5 x 3 = ........

b) 3 x 5 = ................................................. = ......... Vậy 3 x 5 = ........

c) 6 x 3 = ................................................. = ......... Vậy 6 x 3 = ........

Phương pháp giải:

Viết các phép nhân thành tổng các số hàng bằng nhau rồi tính kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15 Vậy 5 x 3 = 15

b) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 Vậy 3 x 5 = 15

c) 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18 Vậy 6 x 3 = 18

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Số chân của 3 con bọ rùa = Số chân của mỗi con bọ rùa x 3

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: