Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 44: Bảng chia 5 (tiết 2) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Số? Bác Hòa rót 30 l mật vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi bác Hòa rót được bao nhiêu can như vậy? Nối (theo mẫu)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số? 

Phương pháp giải:

Lập các phép chia thích hợp từ các số được cho trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bác Hòa rót 30 l mật vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi bác Hòa rót được bao nhiêu can như vậy?

Phương pháp giải:

Số can rót được = Tổng số lít mật : Số lít trong mỗi can

Lời giải chi tiết:

Bác Hòa rót được số can là

30 : 5 = 6 (lít)

Đáp số: 6 lít

Bài 4

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: