Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 40: Bảng nhân 5 (tiết 2) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Số? Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất.Một đĩa cam có 5 quả. Hỏi 4 đĩa như vậy có bao nhiêu quả cam?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 5 rồi viết số còn thiếu vào bảng hoặc ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 5 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép nhân dựa vào bảng nhân 5 rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có 5 x 4 = 20                     2 x 8 = 16                          5 x 5 = 25                          5 x 3 = 15

Mà 15 < 16 < 20 < 25

Vậy tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính 5 x 5, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính 5 x 3.                  

Bài 4

Một đĩa cam có 5 quả. Hỏi 4 đĩa như vậy có bao nhiêu quả cam?

Phương pháp giải:

Số quả cam trên 4 đĩa = Số quả cam trên 1 đĩa x 4.

Lời giải chi tiết:

4 đĩa có số quả cam là

5 x 4 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay