Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 1) trang 51 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa? Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 5 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt? Cành trên có 12 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên 3 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa ?

Phương pháp giải:

Số bông hoa Mai cắt được = Số bông hoa của Việt + Số bông Mai cắt nhiều hơn Việt.

Lời giải chi tiết:

Mai cắt được số bông hoa là

9 + 4 = 13 (bông)

                    Đáp số: 13 bông hoa

Bài 2

Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 5 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt?

Phương pháp giải:

Số con vịt dưới ao = Số con vịt trên bờ + 5 con.

Lời giải chi tiết:

Số con vịt dưới ao là

8 + 5 = 13 (con)

              Đáp số: 13 con

Bài 3

Cành trên có 12 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên 3 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Phương pháp giải:

Số con chim cành dưới  = Số con chim ở cành trên + 3 con chim.

Lời giải chi tiết:

Số con chim ở cành dưới là

12 + 3 = 15 (con chim)

                 Đáp số: 15 con chim


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay