Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2) trang 23, 24 Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đ, S? Tính. a) 50 + 8 = .... 35 – 5 = .... 4 + 70 = .... b) 27 + 40 = .... 86 – 30 = .... 73 – 23 = .... Tô màu đỏ vào những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40, màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70. Viết chữ số thích hợp vào ô trống. Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ, trong đó có 13 viên vi màu xanh. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đ, S?

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát cách đặt tính và tính trong bài toán trên rồi điền Đ, S thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính.

a) 50 + 8 = ....                        35 – 5 = ....                             4 + 70 = ....

b) 27 + 40 = ....                     86 – 30 = ....                          73 – 23 = ....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm hoặc đặt tính rồi điền kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 50 + 8 = 58                       35 – 5 = 30                            4 + 70 = 74

b) 27 + 40 = 67                     86 – 30 = 56                          73 – 23 = 50

Bài 3

Tô màu đỏ vào những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40, màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70.

Phương pháp giải:

Em hãy tính nhẩm kết quả phép tính ghi trên ô tô rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có 70 + 9 = 79                 43 + 3 = 46                90 – 60 = 30

          36 + 2 = 38                  100 – 60 = 40            84 – 4 = 80

Vậy ô tô được tô màu đỏ ghi các phép tính 90 – 60 và 36 + 2.

Ô tô được tô màu xanh ghi các phép tính 70 + 9 và 84 – 4.

Bài 4

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính đã học em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ, trong đó có 13 viên vi màu xanh. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

Phương pháp giải:

Để tính được số viên bi màu đỏ ta lấy tổng số bi của Nam trừ đi số bi màu xanh.

Lời giải chi tiết:

Nam có số viên bi màu đỏ là

37 – 13 = 24 (viên bi)

                    Đáp số: 24 viên bi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay