Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (Tiết 2) trang 102 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ các đoạn thẳng: AB có độ dài 6 cm và CD có độ dài 10 cm. Cho hình chữ nhật MNPQ. Đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó. Vẽ hình vuông tiếp theo vào vị trí (4) rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ các đoạn thẳng: AB có độ dài 6 cm và CD có độ dài 10 cm.

Phương pháp giải:

- Cách vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm:

Bước 1: Chấm 1 điểm và đặt tên điểm A.

Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A, lấy điểm điểm B ở vị trí 6 cm.

Bước 3: Nối hai điểm A và B ta đoạn thẳng AB dài 6 cm.

- Làm tương tự để vẽ đoạn thẳng CD dài 10 cm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Cho hình chữ nhật MNPQ.

Đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó.

Phương pháp giải:

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó theo đúng kích thước đã đo được.

Bài 3

Vẽ hình vuông tiếp theo vào vị trí (4) rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vuông (4) có cạnh dài ...... cm.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, tìm quy luật để xác định độ dài cạnh hình vuông (4) và vẽ tiếp vào hình trên.

Lời giải chi tiết:

Hình vuông (4) có cạnh dài 4 cm.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Con đường dài nhất đưa chú chó đến khúc xương là con đường nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và xác định độ dài mỗi quãng đường bằng mấy cạnh hình vuông rồi khoanh đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường A, B, C  có độ dài bằng 6 cạnh hình vuông.

Quãng đường D có độ dài bằng 7 cạnh hình vuông.

Vậy ta chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay