Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (tiết 2) trang 73 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đặt tính rồi tính. 45 + 7 19 + 79 34 + 58 37 + 53 Nối dây cứu hỏa với trụ cứu hỏa thích hợp (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Buổi sáng, cô Hoa thu hoạch được 17 l mật ong. Buổi chiều, cô Hoa thu hoạch được 23 l. Hỏi ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

45 + 7                         19 + 79                       34 + 58                       37 + 53

........                           ..........                        ..........                        ...........

........                           ..........                        ..........                        ...........

........                           ..........                        ..........                        ...........

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối dây cứu hỏa với trụ cứu hỏa thích hợp (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) phép cộng ghi trên trụ cứu hỏa rồi nối với số thích hợp trên mỗi cuộn dây.

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 + 30 = 50               15 + 55 =70               7 + 56 = 63                83 + 8 = 91

Ta nối như sau:

Bài 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) để tìm kết quả phép cộng ghi trên mỗi ô tô rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có 27 kg + 37 kg = 64 kg                       8 kg + 19 kg = 27 kg

                                        67 kg + 17 kg = 84 kg

 Ta nối như sau:

Bài 4

Buổi sáng, cô Hoa thu hoạch được 17 l mật ong. Buổi chiều, cô Hoa thu hoạch được 23 l. Hỏi ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp giải:

Số lít mật ong cô Hoa thu được cả ngày = Số lít mật ong thu hoạch buổi sáng + Số lít mật ong thu hoạch buổi chiều.

Lời giải chi tiết:

Ngày hôm đó, cô Hoa thu hoạch được số lít mật ong là

17+ 23 = 40 (lít)

                                                                          Đáp số: 40 lít

Bài 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Con sâu phải bò ...... cm để đến chiếc lá.

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa con sâu và chiếc lá là 36 cm + 15 cm = 51 cm.

Lời giải chi tiết:

Con sâu phải bò 51 cm để đến chiếc lá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay