Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (tiết 2) VBT toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Đ, S? Đặt tính rồi tính: a) 9 + 582 56 + 763 358 + 425 a) Tính. 425 + 248 – 56 = ……………………… 967 – 674 + 80 = ……………………… b) >, <, = ? 400 + 30 ….. 450 790 – 400 …. 600 – 200

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đ, S?

Phương pháp giải:

Cách đặt tính rồi tính:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Em nhận thấy cây a và d đúng.

Câu b sai vì cách đặt tính nên kết quả sai.

Câu c kết quả sai do 451 + 465 = 916.

Ta điền như sau:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 9 + 582                         56 + 763                            358 + 425

…………                                ………..                                  ………….

…………                                ………..                                  ………….

…………                                ………..                                  ………….

b) 434 – 8                          692 – 86                             937 – 561

…………                                ………..                                  ………….

…………                                ………..                                   ………….

…………                                ………..                                  ………….

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính các phép tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a) Tính.

425 + 248 – 56 = ………………………

967 – 674 + 80 = ………………………

b) >, <, = ?

400 + 30 ….. 450                                790 – 400 …. 600 – 200

Phương pháp giải:

a) Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

b) Thực hiện tính các phép tính rồi so sánh hai vế với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 425 + 248 – 56 = 673 – 56 = 617

    967 – 674 + 80 = 293 + 80 = 373

b) Ta có 400 + 30 = 430                     790 – 400 = 390                      600 – 200 = 400

Ta điền dấu như sau:

400 + 30 < 450                                    790 – 400 < 600 – 200

Bài 5

Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Phương pháp giải:

Số bộ quần áo trường Hòa Bình quyên góp được = Số bộ quần áo trường Thắng Lợi quyên góp + 28 bộ

Lời giải chi tiết:

Trường Hòa Bình quyên góp được số bộ quần áo là

325 + 28 = 353 (bộ quần áo)

Đáp số: 353 bộ quần áo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay