Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiết 3) trang 82 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đặt tính rồi tính. 45 – 6 20 – 9 72 – 4 80 – 7 Viết số thích hợp vào chỗ trống. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bạn chim sẽ vào tổ ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Bạn chim sẽ vào tổ nào? Viết mỗi số 40, 50 và 70 vào một ô trống để được phép tính đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

45 – 6                         20 – 9                         72 – 4                         80 – 7

.........                         .........                         .........                         .........

.........                         .........                         .........                         .........

.........                         .........                         .........                         .........

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống.

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn chim sẽ vào tổ ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Bạn chim sẽ vào tổ nào?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép trừ ghi trên mỗi tổ chim rồi khoanh vào đáp án có kết quả lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có 50 – 5 = 45                 55 – 9 = 46                51 – 7 = 44

Ta có 44 < 45 < 46

Vậy ta khoanh vào đáp án B.

Bài 4

Viết mỗi số 40, 50 và 70 vào một ô trống để được phép tính đúng.

Phương pháp giải:

Lựa chọn các số 40, 50, 70 để điền vào các phép tính cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Chó nặng 25 kg. Chó nặng hơn khỉ 7 kg. Hỏi khỉ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam của khỉ = Số ki-lô-gam của chó  - 7 kg.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam của khỉ là

25 – 7 = 18 (kg)

Đáp số: 18 kg

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay