Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 1) - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

>>>> Tải về ↓

Nối (theo mẫu). Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân? Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu). Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 24 a) 4 x 5 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 5 = ….. b) 4 x 6 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 6 = ….. c) 10 x 3 = ……………………….. = ………. Vậy 10 x 3 = ….. Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu).

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân?

Phương pháp giải:

Nối các phép nhân có kết quả là số chân của mỗi con vật cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 24

a) 4 x 5 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 5 = …..

b) 4 x 6 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 6 = …..

c) 10 x 3 = ……………………….. = ………. Vậy 10 x 3 = …..

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4  = 20 Vậy 4 x 5 = 20

b) 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 Vậy 4 x 6 = 24

c) 10 x 3 = 10 + 10 + 10 = 30 Vậy 10 x 3 = 30

Bài 3

Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, từ phép nhân ta viết thành hai phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

Số kg đường ở mỗi túi = Tổng số kg đường : Số túi.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam đường là

12 : 2 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg đường

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi lọ hoa có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như vậy có:

a) Bao nhiêu bông hoa hồng?

A. 25 bông                              B. 30 bông                              C. 35 bông     

b) Bao nhiêu bông hoa cúc?

A. 14 bông                              B. 12 bông                              C. 10 bông

Phương pháp giải:

- Để tính số bông hoa hồng có trong 6 lọ hoa ta lấy số bông hoa hồng trong mỗi lọ nhân với 6.

- Để tính số bông hoa cúc có trong 6 lọ hoa ta lấy số bông hoa cúc trong mỗi lọ nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi lọ hoa có 5 bông hồng, 6 lọ hoa như vậy có số bông hồng là

5 x 6 = 30 (bông hồng)

Chọn B.

b) Mỗi lọ hoa có 5 bông cúc, 6 lọ hoa như vậy có số bông cúc là

2 x 6 = 12 (bông cúc)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.