Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (tiết 2) trang 95, 96 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Quan sát tranh rồi nối để có câu hợp lí.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: ....................................................................................................................

b) Đường cong: .....................................................................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số đường thẳng, đường cong rồi điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng: AB.

b) Đường cong: x, y

Bài 2

Đ, S?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, nếu 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc đoạn thăng) thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và ..........................................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và B, N, D.

Bài 4

Quan sát tranh rồi nối để có câu hợp lí.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nối các câu cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

a) Vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ điểm D để có ba điểm C, D, E thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Học sinh vẽ hình.

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng AB:

Đoạn thẳng MN:

b) Vẽ điểm D để có 3 điểm C, D, E thẳng hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay