Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 32: Luyện tập chung (tiết 1) trang 118 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu). Trong tháng 7, Rô-bốt có tham dự 4 cuộc thi khác nhau. Lịch được cho như trong hình vẽ. Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong đồng hồ bên, khi kim dài chạy qua số 1, số 2, đến số 3 thì lúc này đồng hồ chỉ:

A. 3 giờ

B. 12 giờ 15 phút.

C. 1 giờ 15 phút.

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ và dựa vào cách xem giờ đã học xem hãy chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Trong đồng hồ bên, khi kim dài chạy qua số 1, số 2, đến số 3 thì lúc này đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút.

Chọn đáp án C.

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

Trong tháng 7, Rô-bốt có tham dự 4 cuộc thi khác nhau. Lịch được cho như trong hình vẽ.

Vậy: Rô-bốt thi vẽ vào ngày 5 tháng 7.

         Rô-bốt thi đấu võ thuật vào ngày..........................

         Rô-bốt thi bơi vào ngày .................................

         Rô-bốt thi hát vào ngày .................................

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết các ngày phù hợp với từng hoạt động của Rô-bốt.

Lời giải chi tiết:

         Rô-bốt thi đấu võ thuật vào ngày 31 tháng 7.

         Rô-bốt thi bơi vào ngày 23 tháng 7.

         Rô-bốt thi hát vào ngày  tháng 7.

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lớp học bóng rổ bắt đầu vào lúc 15 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ. Học sinh không thể tham gia lớp học nếu vào lớp muộn.

Biết thời gian đến lớp học của các bạn là:

Vậy những bạn không thể tham gia lớp học đó là: ............................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ để biết thời gian đến lớp của mỗi bạn và điền tiếp vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Những bạn không thể tham gia lớp học đó là bạn nam thứ hai và bạn Rô-bốt.

Bài 4

Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ trong mỗi hình để tìm thời gian Rô-bốt bắt đầu hoặc kết thúc mỗi hoạt động.

Lời giải chi tiết:

a) Rô-bốt kết thúc học hát lúc 9 giờ 30 phút.

b) Rô-bốt bắt đầu rửa bát lúc 7 giờ 15 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay