Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 42: Số bị chia, số chia, thương (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Nối (theo mẫu). Nối mỗi bài toán với bài giải rồi viết số thích hợp vào ô trống. Chia 8 bạn thành các cặp để đấu cờ. Hỏi có mấy cặp đấu cờ như vậy?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi nối để tìm số bị chia, số chia, thương cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Nối mỗi bài toán với bài giải rồi viết số thích hợp vào ô trống.

b) Số?

Phương pháp giải:

Đọc rồi nối mỗi bài toán với bài giải cho thích hợp và điền số vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Bài 3

Chia 8 bạn thành các cặp để đấu cờ. Hỏi có mấy cặp đấu cờ như vậy?

Phương pháp giải:

Số cặp đấu cờ = Số bạn đấu cờ : 2

Lời giải chi tiết:

Số cặp đấu cờ là

8 : 2 = 4 (cặp)

Đáp số: 4 cặp

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: