Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút (tiết 2) trang 108 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh. Vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian diễn ra mỗi hoạt động.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ trong mỗi tranh vẽ rồi điền thời gian thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối với mỗi đồng hồ chỉ thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền số thích hợp với thời gian trên đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian diễn ra mỗi hoạt động.

Phương pháp giải:

Vẽ kim phút thích hợp với thời gian trên mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay