Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiết 2) trang 81 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đặt tính rồi tính. 80 – 6 53 – 5 57 – 8 73 – 7 Nối mỗi con ong với bông hoa thích hợp (theo mẫu). Tô màu vàng vào bông hoa ghi số lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất và màu đỏ vào các bông hoa còn lại. Đường đến ổ rơm của gà mái mơ đi qua ba phép tính có kết quả bằng nhau. Hãy tô màu con đường đi đến ổ rơm của gà mái mơ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

80 – 6                      43 – 5                    57 – 8                     73 – 7

.........                     .........                     ........                      ........

.........                     .........                     ........                      ........

.........                     .........                     ........                      ........

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Nối mỗi con ong với bông hoa thích hợp (theo mẫu).

b) Tô màu vàng vào bông hoa ghi số lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất và màu đỏ vào các bông hoa còn lại.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) kết quả của phép trừ ghi trên mỗi con ong rồi nối với số tương ứng trên bông hoa.

Lời giải chi tiết:

Ta có           60 – 3 = 57                   53 – 6 = 47               

                     71 – 9 – 62                    95 – 7 = 88

Mà 47 < 57 < 62 < 88

Ta tô màu như sau:

Bài 3

Đường đến ổ rơm của gà mái mơ đi qua ba phép tính có kết quả bằng nhau. Hãy tô màu con đường đi đến ổ rơm của gà mái mơ.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính trong hình vẽ rồi lựa chọn con đường có ba phép tính có kết quả bằng nhau để tô màu.

Lời giải chi tiết:

38 + 9 = 47                30 + 14 = 47              54 – 6 = 48

50 – 3 = 47                21 + 26 = 47              60 – 8 = 52

55 – 9 = 46

Tô màu con đường chứa ba phép tính có kết quả bằng nhau là: 38 + 9; 30 + 17 và 50 – 3.

Bài 4

 Cây mít nhà bà có 32 quả. Có 5 quả mít chín và được bà lấy xuống. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả mít?

Phương pháp giải:

Số quả mít còn lại trên cây = Số quả mít lúc đầu – Số quả mít hái xuống.

Lời giải chi tiết:

Trên cây còn lại số quả mít là

32 – 5 = 27 (quả)

Đáp số: 27 quả


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay