Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 37: Phép nhân (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết vào chỗ chấm theo mẫu. Nối theo mẫu. Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

a) Tính kết quả các phép cộng và phép nhân vào ô trống cho thích hợp.

b) Quan sát ví dụ mẫu rồi viết phép cộng và phép nhân vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối theo mẫu:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, nối mỗi vòng với một phép tính cho kết quả là số chấm tròn trên các xúc xắc của vòng đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Số cánh quạt có tất cả = Số cánh trên mỗi quạt x Số cái quạt.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: