Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu (tiết 2) trang 20, 21 Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. - Bút nào dài nhất ? A. Bút mực B. Bút sáp C. Bút chì - Bút nào ngắn nhất ? A. Bút mực B. Bút sáp C. Bút chì b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. - Bút mực dài hơn bút chì mấy xăng-ti-mét? ..... cm - ...... cm = ..... cm - Bút sáp ngắn hơn bút chì mấy xăng-ti-mét? ..... cm - ...... cm = ..... cm a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. - Rô-bốt C cao hơn rô-bốt B bao nhiêu xăng-ti-mét? ..... cm - ..... cm = ..... cm - Rô-bốt D thấp hơn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

- Bút nào dài nhất ?

A. Bút mực                            B. Bút sáp                              C. Bút chì

- Bút nào ngắn nhất ?

A. Bút mực                            B. Bút sáp                              C. Bút chì

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- Bút mực dài hơn bút chì mấy xăng-ti-mét?

..... cm - ...... cm = ..... cm

- Bút sáp ngắn hơn bút chì mấy xăng-ti-mét?

..... cm - ...... cm = ..... cm

Phương pháp giải:

a) Em hãy so sánh độ dài 3 chiếc bút rồi khoanh đáp án thích hợp.

b) Để tính bút mực dài hơn bút chì mấy xăng-ti-mét ta lấy độ dài bút mực – độ dài bút chì.

Để tính bút sáp ngắn hơn bút chì mấy xăng-ti-mét ta lấy độ dài bút chì – độ dài bút sáp.

Lời giải chi tiết:

a) Bút mực dài 13 cm; bút chì dài 10 cm; bút sáp dài 5 cm.

5 cm < 10 cm < 13 cm

Vậy bút dài nhất là bút mực, chọn A.

Bút ngắn nhất là bút sáp, chọn B.

b)

Bút mực dài hơn bút chì mấy xăng-ti-mét?

13 cm - 10 cm = 3 cm

Bút sáp ngắn hơn bút chì mấy xăng-ti-mét?

10 cm - 5 cm = 5 cm

Bài 2

Bốn bạn rô-bốt rủ nhau đo chiều cao.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- Rô-bốt C cao hơn rô-bốt B bao nhiêu xăng-ti-mét?

..... cm - ..... cm = ..... cm

- Rô-bốt D thấp hơn rô-bốt C bao nhiêu xăng-ti-mét?

..... cm - ..... cm = ..... cm

b) Viết tên các rô-bốt theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

D; .....................................................................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ để tìm chiều cao của mỗi bạn rô-bốt rồi điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a)

Rô-bốt C cao hơn rô-bốt B bao nhiêu xăng-ti-mét?

59 cm - 54 cm = 5 cm

Rô-bốt D thấp hơn rô-bốt C bao nhiêu xăng-ti-mét?

59 cm - 49 cm = 10 cm

b) Các rô-bốt theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất là: D; B; A; C.

Bài 3

Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

a) Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?

b) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Mai cần cho Nam mấy cái thuyền để số thuyền của hai bạn bằng nhau?

A. 4 cái thuyền                     B. 3 cái thuyền                      C. 2 cái thuyền

Phương pháp giải:

- Để tính Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền ta lấy số thuyền của Mai trừ số thuyền của Nam.

- Tính xem khi số thuyền của hai bạn bằng nhau thì mỗi bạn có bao nhiêu chiếc thuyền, từ đó tính được số thuyền của Mai cho Nam.

Lời giải chi tiết:

a)

Mai gấp được 10 chiếc thuyền, Nam gấp được 6 chiếc thuyền.

Nam gấp được kém Mai số thuyền là

10 – 6 = 4 (chiếc thuyền)

Đáp số: 4 chiếc thuyền

b) Để số thuyền của hai bạn bằng nhau thì mỗi bạn có 8 chiếc thuyền.

Mai cần cho Nam số thuyền để hai bạn có số thuyền bằng nhau là:

10 – 8 = 2 (chiếc thuyền)

Chọn đáp án C.

Bài 4

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bút đỏ dài hơn bút vàng 2 cm, bút vàng dài hơn bút xanh 3 cm. Hỏi bút đỏ dài hơn bút xanh mấy cm?

A. 2 cm                       B. 3 cm                       C. 5 cm

Phương pháp giải:

Để tính bút đỏ dài hơn bút xanh mấy cm ta lấy 2 cm + 3 cm = 5 cm rồi chọn đáp án thích hợp (tính chất bắc cầu).

Lời giải chi tiết:

Bút đỏ dài hơn bút xanh số cm là

            2 + 3 = 5 (cm)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.