Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia (tiết 3) - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Số? Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó. a) Nối mỗi con thỏ với chuồng nó được vào (theo mẫu). Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy? Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Thỏ vào được chuồng khi kết quả của phép tính ghi trên thỏ bằng số ghi ở chuồng đó.

a) Nối mỗi con thỏ với chuồng nó được vào (theo mẫu).

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chuồng nào có nhiều thỏ được vào nhất?

A. Chuồng số 6                       B. Chuồng số 5                       C. Chuồng số 10

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm rồi nối mỗi con thỏ với chuồng có ghi kết quả phép tính giống nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Em đếm được chuồng số 6 có 4 con thỏ, chuồng số 5 có 3 con thỏ, chuồng số 10 có 3 con thỏ.

Vậy chuồng 6 có nhiều thỏ được vào nhất. Chọn A.

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả trên mỗi phép tính rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Trong nhà để xe có 10 xe máy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bánh xe máy?

Phương pháp giải:

Mỗi xe máy có 2 bánh.

Để tính số bánh xe ta lấy số chiếc xe máy nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số bánh xe máy là

10 x 2 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong chuồng có cả gà và thỏ. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà?

A. 6 con gà                              B. 3 con gà                              C. 2 con gà

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài để tìm số con gà.

Lời giải chi tiết:

Mỗi con gà có 2 chân, mỗi con thỏ có 4 chân. Biết cả gà và thỏ có 10 cái chân và số gà nhiều hơn số thỏ.

Vậy có 3 con gà và 1 cno thỏ.

Chọn B.


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay