Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 10: Luyện tập chung (tiết 1) trang 40, 41) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Số ? a) Nối (theo mẫu). b) Tô màu vào các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16. a) Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu) b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: ..... + ..... = ...... c) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là: 9 + 7 = 16; .......................;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

- Tính nhẩm kết quả phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số vào các hình tròn cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Nối (theo mẫu).

b) Tô màu vào các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16.

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm kết quả các phép cộng ghi trên mỗi quả bóng rồi nối với số tương ứng trên tia số.

- Tìm các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16 rồi tô màu.

Lời giải chi tiết:

  Ta có 9 + 4 = 13                   8 + 7 = 15                  6 + 5 = 11

          8 + 9 = 17                    9 + 9 = 18                  7 + 7 = 14

Vậy các phép tính có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16 là: 9 + 4, 8 + 7 và 7 + 7.

 

Bài 3

 a) Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu)

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: ..... + ..... = ......

c) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là: 9 + 7 = 16; .......................; ..............................

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm kết quả phép cộng ghi trên mỗi toa tàu rồi nối hai phép tính có cùng kết quả.

- So sánh để tìm phép tính có kết quả bé nhất ở đoàn tàu A và phép tính có kết quả lớn hơn 11 ở đoàn tàu B.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 9 + 4 = 13               8 + 8 = 16                  6 + 6 = 12                  7 + 4 = 11

             9 + 7 = 16               6 + 7 = 13                 6 + 5 = 11                  3 + 9 = 12

Ta nối được như sau:

b) Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: 7 + 4 = 11

c) Ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là: 9 + 7 = 16; 6 + 7 = 13 và 3 + 9 = 12.

Bài 4

Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Khoanh vào chữ ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất.

b) Viết số thích hợp vào chỗ trống.

Cả ba hình có ..... khối lập phương nhỏ.

Phương pháp giải:

 

Em hãy đếm số hình lập phương nhỏ ở mỗi hình A, B, C rồi khoanh đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 8 khối lập phương nhỏ.

Hình B có 6 khối lập phương nhỏ.

Hình C có 4 khối lập phương nhỏ.

Vậy hình C có số khối lập phương nhỏ ít nhất.

b) Cả ba hình có 8 + 6 + 4 = 18 khối lập phương nhỏ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.