Bài 8 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Tìm \(x\), biết:

\((12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 -16x) \)\(= 81\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức, sau đó tìm \(x.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left( {12x - 5} \right)\left( {4x - 1} \right) + \left( {3x - 7} \right)\left( {1 - 16x} \right) = 81\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 48{x^2} - 12x - 20x + 5 + 3x - 48{x^2} - 7 + 112x = 81 \cr
& \Rightarrow 83x{\rm{ }} = {\rm{ }}83 \cr
& \Rightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ }}83:83 \Rightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ }}1 \cr} \)

Vậy \(x=1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài