Bài 7 trang 10 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến

\((x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức, kết quả cuối cùng là hằng số thì giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left( {x - 5} \right)\left( {2x + 3} \right) - 2x\left( {x - 3} \right) + x + 7\)

\(\eqalign{
& = 2{x^2} + 3x - 10x - 15 - 2{x^2} + 6x + x + 7 \cr
& = (2{x^2} - 2{x^2}) + \left( {3x - 10x + 6x + x} \right) +(- 15 + 7) = - {\kern 1pt} 8 \cr} \)

Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.