Giải bài 70 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ba xe ô tô chở gạo: xe thứ nhất chở 4,3 tấn, xe thứ hai chở được 3,5 tấn, xe thứ ba chở hơn mức trung bình của cả 3 xe là 0,2 tấn.

a) Xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn gạo?

b) Cả ba xe chở được bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ về mối liên hệ giữa khối lượng trung bình mỗi xe chở được, khối lượng chở được của các xe.

Lời giải chi tiết

 

a) Số gạo xe thứ nhất và xe chở được là:

\(4,3 + 3,5 = 7,8\)(tấn)

Trung bình mỗi xe chở được là:

\((7,8 + 0,2):2 = 4\)(tấn)

Xe thứ ba chở được số gạo là:

\(4 + 0,2 = 4,2\)(tấn)

b) Cả ba xe chở được số gạo là:

\(7,8 + 4,2 = 12\)(tấn)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu