Giải bài 67 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho \(A = 0,3 + 0,5 + 0,7 + 0,9 + 1,1 + 1,3 + 1,5 + 1,7\) và \(B = 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 1 + 1,2 + 1,4 + 2,2\)

Không cần tính giá trị cụ thể, hãy sử dụng tính chất phép toán để so sánh giá trị của A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng trong mỗi biểu thức để được các tổng bằng nhau. Sau đó so sánh các thừa số còn thừa lại.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}A = 0,3 + 0,5 + 0,7 + 0,9 + 1,1 + 1,3 + 1,5 + 1,7\\A = \left( {0,3 + 1,3} \right) + \left( {0,5 + 1,1} \right) + \left( {0,7 + 0,9} \right) + 1,5 + 1,7\end{array}\)

\(\begin{array}{l}B = 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 1 + 1,2 + 1,4 + 2,2\\B = \left( {0,2 + 1,4} \right) + \left( {0,4 + 1,2} \right) + \left( {0,6 + 1} \right) + 0,8 + 2,2\end{array}\)

Dễ thấy:

 \(\begin{array}{l}0,8 + 2,2 = 3\\1,5 + 1,7 > 1,5 + 1,5 = 3\end{array}\)

Do đó: \(A > B\)


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.