Bài 50 trang 130 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình thoi: Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

Lời giải chi tiết

Xét hình chữ nhật \(ABCD\) có \(E,F,G,H\) lần lượt là trung điểm của \(AB,BC,CD,DA\)

Xét  \(∆AEH\) và \(∆BEF\) có:

\(AE = BE \) (vì \(E\) là trung điểm \(AB\))

\(\widehat A = \widehat B = {90^0}\)

\(AH = BF\) (vì \(AH = \dfrac{1}{2}AD \); \(BF= \dfrac{1}{2}BC\); \(AD=BC\) )

Do đó \(∆AEH=∆BEF\) (c.g.c), suy ra \(EH = EF \) (2 cạnh tương ứng)

Chứng minh tương tự ta có: \(EF=GF, GF=GH\).

Tứ giác \(EFGH\) có \(EH = EF= GF=GH\) nên là hình thoi (theo định nghĩa).

Chú ý:

Xét  \(∆HDG\) và \(∆FCG\) có:

\(H{\rm{D}} = FC\left( {cmt} \right)\) (vì \(HD = \dfrac{1}{2}AD \); \(FC= \dfrac{1}{2}BC\); \(AD=BC\) )

\(\widehat D = \widehat C = {90^0}\)

\(DG = CG\) (vì \(G\) là trung điểm \(DC\))

\( \Rightarrow \Delta HDG = \Delta FCG\left( {c - g - c} \right)\)

\( \Rightarrow \) \(GH = GF \) (2 cạnh tương ứng) 

Xét  \(∆AHE\) và \(∆DHG\) có:

\(H{\rm{A}} = HD\) (vì \(H\) là trung điểm \(AD\))

\(\widehat A = \widehat D = {90^0}\)

\(AE = DG\) (vì \(AE = \dfrac{1}{2}AB \); \(DG= \dfrac{1}{2}DC\); \(AB=DC\) )

\(\Rightarrow \Delta AHE = \Delta DHG\left( {c - g - c} \right)\)

\( \Rightarrow \) \(EH = GH \) (2 cạnh tương ứng) 

\( \Rightarrow  HE=EF = GH = GF\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.