Bài 47 trang 39 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 47 trang 39 VBT toán 8 tập 1. Tìm x biết: a) 2/3x(x^2 - 4) = 0 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết: 

LG a

\(\dfrac{2}{3}x\left( {{x^2} - 4} \right) = 0\) ;   

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

- Áp dụng: 

\(A.B = 0 \Rightarrow \left[ \begin{gathered}
A = 0 \hfill \\
B = 0 \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{2 \over 3}x\left( {{x^2} - 4} \right) = 0  \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x{\rm{ }} = {\rm{ }}0 \hfill \cr 
x ^2- 4 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr 
x = 2 \hfill \cr 
x = - 2 \hfill \cr} \right. \cr} \)

LG b

 \({\left( {x + 2} \right)^2} - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\) ; 

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

- Áp dụng:

\(A.B = 0 \Rightarrow \left[ \begin{gathered} 
A = 0 \hfill \\
B = 0 \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Giải chi tiết:

\({\left( {x + 2} \right)^2} - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\)

\(\Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left[ {\left( {x + 2} \right) - \left( {x - 2} \right)} \right] = 0\)

\(\Leftrightarrow 4.\left( {x + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow x  = -2\) 

LG c

\(x + 2\sqrt 2 {x^2} + 2{x^3} = 0\). 

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

- Áp dụng:

\(A.B = 0 \Rightarrow \left[ \begin{gathered} 
A = 0 \hfill \\
B = 0 \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Giải chi tiết:

\(x + 2\sqrt 2 {x^2} + 2{x^3} = 0\)

\( \Leftrightarrow x\left( { 2{x^2}}+ 2\sqrt 2 x+1  \right) = 0\)

\(  \Leftrightarrow x{\left( { \sqrt 2 x+1} \right)^2} = 0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr 
 \sqrt 2 x+1 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 0 \hfill \cr 
x = \dfrac{{ - 1}}{{\sqrt 2 }} \hfill \cr} \right.\)

Chú ý:

\(2{x^2} + 2\sqrt 2 x + 1 \)\(\,= {\left( {\sqrt 2 x} \right)^2} + 2.\left( {\sqrt 2 x} \right).1 + {1^2}\)\(\, = {\left( {\sqrt 2 x + 1} \right)^2}\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài