Bài 44 trang 38 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 44 trang 38 VBT toán 8 tập 1. Làm tính nhân: a) (2x^2 -3x)(5x^2 -2x+1) ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính nhân: 

LG a

 \(\left( {2{x^2} - 3x} \right)\left( {5{x^2} - 2x + 1} \right)\) 

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Giải chi tiết:

 \(\left( {2{x^2} - 3x} \right)\left( {5{x^2} - 2x + 1} \right)\)

\(=10{x^4} - 4{x^3} + 2{x^2} \)\(- 15{x^3} + 6{x^2} - 3x\)

\(=10{x^4} - 19{x^3} + 8{x^2} - 3x\) 

LG b

\(\left( {x - 2y} \right)\left( {3xy + 5{y^2} + x} \right)\) . 

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. 

Giải chi tiết:

\(\left( {x - 2y} \right)\left( {3xy + 5{y^2} + x} \right)\)

\(=3{x^2}y + 5x{y^2} + {x^2}\)\( - 6x{y^2} - 10{y^3}- 2xy\)

\(=3{x^2}y + {x^2} - x{y^2} - 2xy - 10{y^3}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.