Bài 4.25 trang 204 SBT giải tích 12


Đề bài

Cho \(z = a + bi \in \mathbb{C}\), biết \(\dfrac{z}{{\overline z }} \in \mathbb{R}\). Kết luận nào sau đây đúng?

A. \(a = 0\)                   B. \(b = 0\)

C. \(a = b\)                   D. \(ab = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(\overline z \) và \(\dfrac{z}{{\overline z }}\) rồi sử dụng lý thuyết số phức \(x + yi \in \mathbb{R} \Leftrightarrow y = 0\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overline z  = a - bi\)

\( \Rightarrow \dfrac{z}{{\overline z }} = \dfrac{{a + bi}}{{a - bi}}\) \( = \dfrac{{\left( {a + bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}{{\left( {a - bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}\) \( = \dfrac{{{a^2} - {b^2} + 2abi}}{{{a^2} + {b^2}}} \in \mathbb{R}\) \( \Leftrightarrow \dfrac{{2ab}}{{{a^2} + {b^2}}} = 0 \Leftrightarrow ab = 0\).

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.