Bài 4.21 trang 204 SBT giải tích 12


Đề bài

Tìm nghịch đảo của số phức sau:

a) \(\sqrt 2  - i\sqrt 3 \)                     b) \(i\)

c) \(\dfrac{{1 + i\sqrt 5 }}{{3 - 2i}}\)                      d) \({(3 + i\sqrt 2 )^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số phức nghịch đảo \(\dfrac{1}{z}\) bằng cách nhân với số phức liên hợp và rút gọn.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{1}{{\sqrt 2  - i\sqrt 3 }} = \dfrac{{\sqrt 2  + i\sqrt 3 }}{5}\)\( = \dfrac{{\sqrt 2 }}{5} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{5}i\)

b) \(\dfrac{1}{i} = \dfrac{i}{{{i^2}}} =  - i\)

c) \(\dfrac{{3 - 2i}}{{1 + i\sqrt 5 }} = \dfrac{{(3 - 2i)(1 - i\sqrt 5 )}}{6}\)\( = \dfrac{{3 - 2\sqrt 5 }}{6} - \dfrac{{3\sqrt 5  + 2}}{6}i\)

d) \(\dfrac{1}{{{{\left( {3 + i\sqrt 2 } \right)}^2}}} = \dfrac{{{{\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)}^2}}}{{{{\left( {3 + i\sqrt 2 } \right)}^2}{{\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)}^2}}}\)\( = \dfrac{{{{\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)}^2}}}{{{{\left[ {\left( {3 + i\sqrt 2 } \right)\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)} \right]}^2}}}\) \( = \dfrac{{{{\left( {3 - i\sqrt 2 } \right)}^2}}}{{{{11}^2}}}\) \( = \dfrac{7}{{121}} - \dfrac{{6\sqrt 2 }}{{121}}i\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.