Bài 4.19 trang 204 SBT giải tích 12


Giải bài 4.19 trang 204 sách bài tập giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau:

LG a

\(\dfrac{{(2 + i) + (1 + i)(4 - 3i)}}{{3 + 2i}}\)

Phương pháp giải:

Thu gọn tử thức rồi nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{(2 + i) + (1 + i)(4 - 3i)}}{{3 + 2i}}\)

\( = \dfrac{{(2 + i) + (4 + 4i - 3i - 3{i^2})}}{{3 + 2i}}\)

\( = \dfrac{{2 + i + 7 + i}}{{3 + 2i}} = \dfrac{{9 + 2i}}{{3 + 2i}}\)

\( = \dfrac{{\left( {9 + 2i} \right)\left( {3 - 2i} \right)}}{{\left( {3 + 2i} \right)\left( {3 - 2i} \right)}} \)

\( = \dfrac{{27 + 6i - 18i - 4{i^2}}}{{9 - 4{i^2}}}\)

\(= \dfrac{{31 - 12i}}{{13}}\) \( = \dfrac{{31}}{{13}} - \dfrac{{12}}{{13}}i\)

LG b

\(\dfrac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

Phương pháp giải:

Thu gọn tử thức rồi nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

\( = \dfrac{{3 - 4i + 6i - 8{i^2}}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

\( = \dfrac{{11 + 2i}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

\( = \dfrac{{\left( {11 + 2i} \right)\left( {1 + 2i} \right)}}{{\left( {1 - 2i} \right)\left( {1 + 2i} \right)}} + 4 - 3i\)

\( = \dfrac{{11 + 2i + 22i + 4{i^2}}}{{1 - 4{i^2}}} + 4 - 3i\)

\( = \dfrac{{7 + 24i}}{{1 + 4}} + 4 - 3i\) \( = \dfrac{7}{5} + \dfrac{{24}}{5}i + 4 - 3i\) \( = \dfrac{{27}}{5} + \dfrac{9}{5}i\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.