Bài 4.23 trang 204 SBT giải tích 12


Giải bài 4.23 trang 204 sách bài tập giải tích 12.Tìm các số phức ...

Đề bài

Tìm các số phức \(2z +\overline  z\) và \(\dfrac{{25i}}{z}\) biết rằng \(z = 3 – 4i\)

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số phức liên hợp \(\overline z  = a - bi\), thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(z = 3 - 4i \Rightarrow \overline z  = 3 + 4i\).

Khi đó \(2z + \overline z  = 2\left( {3 - 4i} \right) + 3 + 4i\) \( = 6 - 8i + 3 + 4i = 9 - 4i\).

\(\dfrac{{25i}}{z} = \dfrac{{25i}}{{3 - 4i}}\) \( = \dfrac{{25i\left( {3 + 4i} \right)}}{{\left( {3 - 4i} \right)\left( {3 + 4i} \right)}}\) \( = \dfrac{{75i - 100}}{{25}} =  - 4 + 3i\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Phép chia số phức

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài