Giải câu 3 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Dựa vào hình sau đây: a) Đọc tên các nước và thủ đô các nước trong khu vực Đông Nam Á. b) Cho biết Việt Nam nằm trong khoảng từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào. Tiếp giáp trên đất liền với các nước nào? c) Cho biết hướng bay từ Hà Nội đến Nây-pi-tô, Băng Cốc và Ma-li-la.

Đề bài

Dựa vào hình sau, hãy:

Hình 4.2. Lược đồ các nước trong khu vực Đông Nam Á

a) Đọc tên các nước và thủ đô các nước trong khu vực Đông Nam Á.

b) Cho biết Việt Nam nằm trong khoảng từ vĩ độ nào đến vĩ độ nào. Tiếp giáp trên đất liền với các nước nào?

c) Cho biết hướng bay từ Hà Nội đến Nây-pi-tô, Băng Cốc và Ma-li-la.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 4.2 SBT.

Lời giải chi tiết

a) 11 nước và thủ đô của các nước trong khu vực Đông Nam Á: Hà Nội (Việt Nam), Nây-pi-tô (Mi-an-ma), Băng Cốc (Thái Lan), Viêng Chăn (Lào), Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), Cua-la Lăm-pơ (Ma-lay-xi-a), Xin-ga-po (Xin-ga-po), Ma-ni-la (Phi-lip-pin), Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây), Đi-li (Đông-ti-mo), Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).

b) - Việt Nam nằm trong khoảng 8°34'B (trên biển kéo dài tới khoảng vĩ độ 6°50'B) đến gần đường chí tuyến Bắc (cụ thể 23°23'B).

- Việt Nam tiếp giáp trên đất liền với: Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.

c) Hướng bay

- Từ Hà Nội đến Nây-pi-tô: hướng tây.

- Từ Hà Nội đến Băng Cốc: hướng tây nam.

- Từ Hà Nội đến Ma-ni-la: hướng đông nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí