Bài 25 trang 129 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Hình 87 biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, \(BDC\) là một tam giác cân.

Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết:

a) \(AB\) song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu?

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lượng riêng của sắt là \( 7,874 kg/dm^3 \) (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thể tích lăng trụ \( V=S.h\), trong đó \( S\) là diện tích đáy, \(h \) là chiều cao lăng trụ.

- Khối lượng lưỡi rìu = khối lượng riêng \( \times \) thể tích lưỡi rìu.

Lời giải chi tiết

Vẽ nét khuất vào hình rồi điền chữ vào các đỉnh , ta có:

Trong \(mp(ABCF)\), \(AB//FC\).

Trong \(mp(ABDE)\), \(AB//ED\).

b) Thể tích của lưỡi rìu là:

\(V = \dfrac{1}{2}.10.4.8 \) \(= 160\left( {c{m^3}} \right) = 0,16\left( {d{m^3}} \right)\)

c) Khối lượng của lưỡi rìu là:

\(m = V.{D} = 0,16.7,874 \) \(= 1,25984\left( {kg} \right) \approx 1,26\left( {kg} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.