Bài 24 trang 129 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 24 trang 129 VBT toán 8 tập 2. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:...

Đề bài

Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 +) \(S = \dfrac{1}{2}. a.h \Rightarrow  h = \dfrac{2S}{a}\) và  \(a = \dfrac{2S}{h}\);

 +) \( V = S. h_1  \Rightarrow S = \dfrac{V}{h_1}\)  và  \(h_1 = \dfrac {V}{S} \),

Trong đó \(V\) là thể tích của lăng trụ, \(S\) là diện tích đáy, \(h_1\) là chiều cao của lăng trụ đứng tam giác,  \(h\) là chiều cao của tam giác đáy, \(a\) là cạnh tương ứng với đường cao của tam giác đáy. 

Lời giải chi tiết

Với \(V\) là thể tích của lăng trụ, \(S\) là diện tích đáy, \(h_1\) là chiều cao của lăng trụ đứng tam giác,  \(h\) là chiều cao của tam giác đáy, \(a\) là cạnh tương ứng với đường cao của tam giác đáy.

+) Lăng trụ 1 : \(h_1=5cm, a=3cm, S=6cm^2\) 

 \(h = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2.6}{3} = 4(cm) \)

 \(V = S.h_1 = 6.5 = 30(cm^3) \) 

+) Lăng trụ 2: \(h_1=7cm, a=5cm, V=49cm^3\) 

 \(S = \dfrac{V}{h_{1}}= \dfrac{49}{7}= 7(cm^2) \) 

 \(h =\dfrac{2S}{a} = \dfrac{2.7}{5} = \dfrac{14}{5}(cm) \)

+) Lăng trụ 3: \(h=5cm, S=15cm^2, V=0,045l\)  

Ta có \(0,045l = 0,045dm^3= 45(cm^3) \)

 \(h_1=\dfrac{V}{S} =  \dfrac{45}{15} = 3(cm) \)

 \(a = \dfrac{2S}{h}  = \dfrac{2.15}{3}= 10 (cm) \)

Điền vào bảng, ta được kết quả sau:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài