Giải bài 19.10 trang 67 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy hoàn thành các yêu cầu sau: 

a) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào. 

b) Nêu hai đặc điểm khi nói về cơ thể đa bào. 

c) Nêu điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

Lời giải chi tiết

a) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đơn bào:

-Cơ thể được cấu tạo từ một tế bào; 

- Tế bào có thể là tế bào nhân sơ hoặc tế bào nhân thực. 

b) Hai đặc điểm khi nói về cơ thể đa bào: 

-Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào;

- Tế bào nhân thực.

c) Điểm giống nhau giữa cơ thể đơn bào và đa bào:

- Đều là vật sống

- Đơn vị cấu tạo nên cơ thể đều là tế bào gồm ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào và vật chất di truyền (nhân tế bào hoặc vùng nhân).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài