Bài 3. Quy trình an toàn toàn trong phòng thí nghiệm. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 61 phiếu
Bài 3.1 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Dụng cụ ở hình bên tên gọi là gì và thường dùng để làm gì?

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 10 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khi không may bị hóa chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 11 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Khi dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng, bạn Nguyên đặt mắt để quan sát và đọc số đo theo 3 cách như trong hình bên. Theo em, bạn Nguyên đặt mắt quan sát theo cách nào là đúng? A. Cách (a)

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 11 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Trong phòng thực hành có thiết bị như trong sau: a) Tên thiết bị này là gì? b) Thiết bị này dùng để làm gì? c) Sau khi dùng thiết bị này làm thí nghiệm, bạn Nguyên không gỡ quả nặng trên thiết bị và treo lên giá đỡ. Theo em, bạn An làm vậy là đúng hay sai? Giải thích.

Xem lời giải