Giải bài 45.6 trang 129 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo


Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau: a) Khoảng cách từ các hành tinh khác nhau tới Mặt Trời là (1) … Hành tinh gần Mặt Trời nhất là (2) …, hành tinh xa Mặt Trời nhất là (3) … b) Chu kì chuyển động của các hành tinhquanh Mặt Trời là (4) … Hành tinhcangf xa Mặt Trời thì chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của nó (5) …

Đề bài

Chọn từ thích hợp và chỗ “…” trong câu sau:

a) Khoảng cách từ các hành tinh khác nhau tới Mặt Trời là (1) … Hành tinh gần Mặt Trời nhất là (2) …, hành tinh xa Mặt Trời nhất là (3) …

b) Chu kì chuyển động của các hành tinhquanh Mặt Trời là (4) … Hành tinh càng xa Mặt Trời thì chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của nó (5) …

Lời giải chi tiết

a) (1) khác nhau; (2) Thủy tinh; (3) Hải Vương tinh.

b) (4) khác nhau; (5) càng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí