Bài 31: Động vật - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 31.1 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật không xương sống và Động vật có xương sống? A. Bộ xương ngoài. B. Lớp vỏ. C. Xương cột sống. D. Vỏ

Xem lời giải

Bài 31.2 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất? A. Nhóm Cá. B. Nhóm Chân khớp. C. Nhóm Giun. D. Nhóm Ruột khoang

Xem lời giải

Bài 31.3 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? A. Ruột khoang. B. Giun. C. Thân mềm. D. Chân khớp.

Xem lời giải

Bài 31.4 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? A. Cá. B. Thú. C. Lưỡng cư. D. Bò sát.

Xem lời giải

Bài 31.5 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cá Cóc trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây? A. Cá. B. Lưỡng cư. C. Bò sát. D. Thú.

Xem lời giải

Bài 31.6 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Động vật có xương sống bao gồm: A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú. B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú. C. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Ruột khoang, Thú. D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

Xem lời giải

Bài 31.7 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hai bạn tranh cãi nhau về san hô. Một bạn nói san hô thuộc giới Thực vật vì nó có thể nảy mầm tạo nên rất nhiều nhánh mà ta nhìn thấy như một vườn san hô. Bạn kia lại cho rằng san hô thuộc giới Động vật. Ý kiến của em là gì?

Xem lời giải

Bài 31.8 trang 102 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cho các đại diện sinh vật: cá mập, cá voi, chim cánh cụt, ếch giun, cá sấu, thú mỏ vịt, cua, san hô, giun đất , hến, mực, bọ cánh cam, lươn, hươu, cá ngựa. Hãy sắp xếp chúng vào các nhóm động vật theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 31.9 trang 102 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số động vật xung quanh em có giá trị trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 31.10 trang 102 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ điều tra về một số động vật gây hại cho nền kinh tế địa phương. Từ đó, cho biết cách phòng trừ những tác hại mà các động vật đó mang lại bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải