Giải bài 31.2 trang 101 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

 

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất? 

A. Nhóm Cá. 

B. Nhóm Chân khớp.

C. Nhóm Giun. 

D. Nhóm Ruột khoang

Lời giải chi tiết

 

Đáp án B.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài